oficina i fax   973 229 159
mòbils    686 452 232
     619 944 498

Què fem?

RodaDolcet és una empresa acreditada per l'Agència de Residus de Catalunya per al tractament i la valorització de residus industrials no perillosos, com ara:

 • MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS
 • FUSTES
 • FERROS
 • BIDONS METÀL·LICS
 • ENVASOS I PLÀSTICS
 • CARTRONS
 • MOBILIARI DOMÈSTIC
 • VIDRES
 • PINTURES, OLIS I VERNISSOS
 • RESIDUS NO CATALOGATS

A RodaDolcet fem el tractament de residus no perillosos i portem a terme el procés de:

 • Recollida o recepció de residus
 • Control de recepció
 • Selecció primària
 • Valorització de residus
  • Trituració primària
  • Garbellat
  • Separació magnètica
  • Trituració secundària
 • Expedició de certificats d'Asume