oficina i fax   973 229 159
mòbils    686 452 232
     619 944 498

Acreditacions

RodaDolcet gaudeix de totes les certificacions i autoritzacions com a gestor i transportista autoritzat pel servei de contenidors i la gestió de tot tipus de residus, com paper, cartró, ferralla, altres metalls, plàstics, fusta, runa, etc.

Així mateix, disposa de contenidors de diferensts formats i cubicatges per a una òptima gestió i recollida dels residus.

L'empresa disposa de les següents autoritzacions i certificacions:

  • Codi de gestor de residus en proves autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.
  • Transportista de residus autoritzat en proves per el transport de residus dels grups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18*, 19, 20, 21, 22 i 23*. Residus perillosos, amiant, etc.
  • Transportista de residus de construcció en proves.